સામાન્ય જ્ઞાન

Gujarat No Etihas 2019 PDF
સામાન્ય જ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્ય ના જીલ્લાઓની વિગતવાર માહિતી ૨૦૧૯

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી માટે અમે આપના માટે ગુજરાત રાજ્ય ના જીલ્લાઓની વિગતવાર માહિતી ૨૦૧૯ PDF લયને આવ્યા છીએ. આ ગુજરાત રાજ્ય ના જીલ્લાઓની નકશા સાથે વિગતવાર માહિતી ૨૦૧૯( Gujarat State All Districts) ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે. Gujarat...

પ્રતિયોગીતા પરિક્ષા લક્ષી સામાન્ય જ્ઞાન ભાગ ૧
સામાન્ય જ્ઞાન

પ્રતિયોગીતા પરિક્ષા લક્ષી સામાન્ય જ્ઞાન ભાગ ૧

નમસ્કાર મિત્રો ! પ્રતિયોગીતા પરિક્ષા ની તૈયારી કરવી હોય તો એમાં સૌથી પહેલા નંબર પર સામાન્ય જ્ઞાન આવે અને તેના માટે અમે તમારા માટે લાવ્યા છીએ એક જ લાઈન વાળા સામાન્ય જ્ઞાન સવાલ જવાબ, તો ચાલો વાંચન કરીએ અને આપણા...

ગુજરાત યુનિવર્સીટી ની યાદી ૨૦૧૯
સામાન્ય જ્ઞાન

ગુજરાત યુનિવર્સીટી ની યાદી સ્થળ સાથે ૨૦૧૯

મિત્રો અવારનવાર પ્રતિયોગીતા પરીક્ષામાં ગુજરાત યુનિવર્સીટી ને લગતા બહુ વિકલ્પીય પ્રસ્નો પૂછવામાં આવે છે અને ધ્યાન માં રાખીને આજે અમે આપના સામાન્ય જ્ઞાન માટે ગુજરાત યુનિવર્સીટી ની યાદી ૨૦૧૯ લયને આવ્યા છીએ. ગુજરાત યુનિવર્સીટી ની યાદી ૨૦૧૯ માં આપને ગુજરાત...

૨૦૦ બહુવિકલ્પી સામાન્ય જ્ઞાન પ્રશ્નોતરી
સામાન્ય જ્ઞાન

૨૦૦ બહુવિકલ્પી સામાન્ય જ્ઞાન પ્રશ્નોતરી પીડીફ

મિત્રો તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરવા માટે ૨૦૦ બહુવિકલ્પી સામાન્ય જ્ઞાન પ્રશ્નોતરી પીડીફ ડાઉનલોડ ફ્રી કરો. આ ૨૦૦ બહુવિકલ્પી સામાન્ય જ્ઞાન પીડીફ ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે. બહુવિકલ્પી સામાન્ય જ્ઞાન પ્રશ્નોતરી ૨૦૧૯ દરેક પ્રકાર ની પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ જેવી...

Gujarat No Etihas 2019 PDF
સામાન્ય જ્ઞાન

ગુજરાતની ભૌગોલિક જાણકારી 2019

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી માટે ગુજરાતની ભૌગોલિક જાણકારી 2019 PDF લયને આવ્યા છીએ. આ ગુજરાતની ભૌગોલિક વિગતવાર માહિતી ૨૦૧૯ ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે. ગુજરાતની ભૌગોલિક જાણકારી 2019 ( Gujarat Ni Bhogolik Jankari 2019 ) ગુજરાતની ભૌગોલિક જાણકારી 2019...

Railway Career Default Image
સામાન્ય જ્ઞાન

Download World Inbox General Knowledge 2019 Pdf in Gujarati

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી માટે World Inbox GK 2019 Pdf લયને આવ્યા છીએ. આ Latest General Knowledge 2019 Book Pdf ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે. Free Download World Inbox General Knowledge 2019 Pdf in Gujarati Latest World Inbox Samanya...

Gujarat Government Budget 2019-20
સામાન્ય જ્ઞાન

Gujarat Government Budget 2019-20 Pdf Download

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી માટે Gujarat Government Budget 2019-2020 Pdf લયને આવ્યા છીએ. આ Latest Gujarat Government Budget 2019-2020 Pdf ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે. Free Download Latest Gujarat Government Budget 2019-20 Pdf in Gujarati Latest Gujarat Government Budget...

Railway Career Default Image
સામાન્ય જ્ઞાન

3500 GK Notes Pdf For Competitive Exam 2019

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી માટે 3500 GK Notes Pdf લયને આવ્યા છીએ. આ Latest General Knowledge Notes ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે. Download Latest 3500 GK Notes Pdf in Gujarati 3500 GK Pdf Download Free કરવા માટે નીચે દીધેલ...

Study Materials
સામાન્ય જ્ઞાન

ભારત બંધારણ ને લગતા મહત્વના પ્રશ્નો PDF Download

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરવા માટે અમે ભારત બંધારણ ને લગતા મહત્વના સવાલ જવાબ લયને આવ્યા છીએ. આ બંધારણ ને લગતા મહત્વના પ્રશ્નો આપને ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે. બંધારણ ને લગતા મહત્વના પ્રશ્નો ના સવાલ જવાબદરેક પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા...

Railway Career Default Image
સામાન્ય જ્ઞાન

GK 6000 Question-Answers Gujarati Pdf 2019

મિત્રો! પ્રતિયોગિતા પરીક્ષા ૨૦૧૯ ની તૈયારી કરવા માટે અમે GK 6000 Question-Answers Gujarati Pdf  લયને આવ્યા છીએ. આ GK Pdf ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે. Download GK 6000 Question-Answers Gujarati Pdf 2019 GK 6000 Question-Answers Gujarati Pdf 2019 પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ...

1 2 3 4
Page 3 of 4