પોલીસ

Download Mission Constable Book Pdf in Gujarati

Police Study Materails

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પોલીસ પરીક્ષા ની તૈયારી કરવા માટે અમે Mission Constable Book Pdf લયને આવ્યા છીએ. આ Mission Constable Book by Ranjitsir ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download Mission Constable Book Pdf in Gujarati

Police Exam Mission Constable Pdf માં આપને સામાન્ય જ્ઞાન, સાંકૃતિક વારસો, ઇતિહાસ, સામાન્ય વિજ્ઞાન, ભૂગોળ, કમ્પ્યુટર ને લગતી મહત્વ ની માહિતી, ભારત બંધારણ, તર્કશક્તિ, કાયદો, મનોવિજ્ઞાન વગેરે વિષયો ના ટોપિક પર માહિતી મળશે.

Mission Constable PDF Download કરવા માટે નીચે દીધેલ ડાઉનલોડ લીંક પર ક્લિક કરીને તમે Mission Constable Book Pdf કરી સકશો.

Police Exam Mission Constable Book Pdf

Mission Constable Pdf Book Download કર્યો પછી Mobile/Laptop/Computer માં Save કરીને રાખી લ્યો જેથી જયારે જરૂર પડે ત્યારે આસાની થી વાચી સકાય.

( Police Constable Pdf, Mission Constable Pdf,  Police Preparation Pdf Book, Constable Exam Materials, Police Exam 2019 Study Materials, Gujarat Police Exam 2019,  Mission Constable 2019, mission exam police constable Pdf 2019, Misson Constable Study Material)

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply