પોલીસ

LRB Constable Exam Psychology Study Material in Gujarati

Police Study Materails

મિત્રો! LRB Constable Exam ની તૈયારી માટે Psychology Study Material લયને આવ્યા છીએ. આ LRB Constable Exam Psychology Study Material ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

LRB Constable Exam Psychology Study Material in Gujarati

LRB Constable Exam Psychology Study Material કરવા માટે નીચે દીધેલ ડાઉનલોડ લીંક પર ક્લિક કરીને તમે LRB Constable Exam Psychology Preparation Book Pdf કરી સકશો.

LRB Constable Exam Psychology Preparation Pdf

Police constable Exam 2019 Psychology Important Notes By ICE

Psychology Study Material Download કર્યો પછી Mobile/Laptop/Computer માં Save કરીને રાખી લ્યો જેથી જયારે જરૂર પડે ત્યારે આસાની થી વાચી સકાય.

( Constable Exam Psychology Book, PSI Exam Study Material, Police Exam Study Material,  Psychology Book in Gujarati, LRB Constable Exam 2019, police psychology questions and answers, gujarat police constable exam books pdf, psychology questions and answers pdf, પોલીસ મનોવિજ્ઞાન બૂક  )

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply