ઇતિહાસ

Study Materials of Bharat Ni Kala & Sanskruti 2019

Study Materials

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની  તૈયારી કરવા માટે અમે Kala & Sanskruti ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ Kala & Sanskruti ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download Study Materials of  Bharat Ni Kala & Sanskruti 2019 :

Name Material By Download
Bharat no varso 1 learngujarat Download
Bharat no varso 2 learngujarat Download
Bharat no varso 3 learngujarat Download
Bharat no varso 4 learngujarat Download
Bharatiya Sanskruti Ane Varso learngujarat Download
Bhartiya Sanskruti Ane Varso Most IMP Pdf Download Learngujarat Download
Bharat No Sanskrutik Varso Learngujarat Download
ભારતનો સંસ્કૃતિક પરિચય Learngujarat Download
અન્ય કેટલાક પ્રાદેશિક નૃત્યો Learngujarat Download
વાદ્યકલા અને તેને સંબંધિત કલાકારો Learngujarat Download
ભારતની વિવિધ સંસ્કૃતિક સંસ્થાઓ Learngujarat Download
જાણીતી અકાદમીઓ Learngujarat Download
ભારતની મુખ્ય આદિવાસી જાતિઓ Learngujarat Download
ભારતના મુખ્ય તહેવારો Learngujarat Download
ભારતીય સંસ્કૃતિ નું સ્વરૂપ અને વિકાસ Gujarat Granth Nirman Board Download
Bharat Ni Kala Ane Sanskruti MCQ ane Oneliner

Name Material By Download
Bharat ni Kala ane Sanskruti MCQ Part 1 Learngujarat Download
Bharat ni Kala ane Sanskruti MCQ Part 2 Learngujarat Download
Bharat ni Kala ane Sanskruti MCQ Part 3 Learngujarat Download
Bharat ni Kala ane Sanskruti MCQ Part 4 Learngujarat Download
Bharat ni Kala ane Sanskruti MCQ Part 5 Learngujarat Download
Bharat ni Kala ane Sanskruti MCQ Part 6 Learngujarat Download
Bharat ni Kala ane Sanskruti MCQ Part 7 Learngujarat Download
Bharat ni Kala ane Sanskruti Oneliner Part 1 Learngujarat Download
Bharat ni Kala ane Sanskruti Oneliner Part 2 Learngujarat Download
Bharat ni Kala ane Sanskruti Oneliner Part 3 Learngujarat Download
Bharat ni Kala ane Sanskruti Oneliner Part 4 Learngujarat Download

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply