ઈ-પુસ્તકો

Study Materials of Bharat Vishe in Gujarati 2019

Railway Career Default Image

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની  તૈયારી કરવા માટે અમે Bharat Vishe ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ Study Materials of Bharat Vishe in Gujarati 2019 ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download Study Materials of Bharat Vishe in Gujarati 2019 :

Name Material By Download
ભારતના પ્રથમ મહિલા Learngujarat Download
ભારતમાં પ્રથમ પુરુષ Learngujarat Download
ભારતમાં પ્રથમ Learngujarat Download
ભારતમાં પ્રથમ શરૂઆત Learngujarat Download
ભારતમાં સૌથી ઊંચું Learngujarat Download
ભારતમાં સૌથી લાંબુ Learngujarat Download
ભારતમાં સૌથી મોટું Learngujarat Download
ભારતમાં સૌથી વધુ અને નાનું Learngujarat Download
ભારતીય ઉપનામ Learngujarat Download
મુખ્ય વ્યક્તિઓના ઉપનામ Learngujarat Download
પુરસ્કાર અને ક્ષેત્ર Learngujarat Download
ભારતમાં મુખ્ય સરોવર Learngujarat Download
સંસ્થા અને તેના સ્થાપક Learngujarat Download
વ્યક્તિની ઉક્તિ અને સુત્રો Learngujarat Download
ભારતીય સંસ્કૃતિ Learngujarat Download
બ્રિટીશકાલીન મુખ્યપત્ર- પત્રિકાઓ Learngujarat Download
મુખ્ય સમિતિઓ અને કાર્યક્ષેત્ર Learngujarat Download
મુખ્ય સ્થાપકો Learngujarat Download
રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો Learngujarat Download
રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો Learngujarat Download
ખેલકૂદ ક્ષેત્રે પુરસ્કાર Learngujarat Download
પ્રખ્યાત સમાધિ સ્થળ Learngujarat Download
પ્રખ્યાત પુસ્તક/કૃતિઓ અને તેમના લેખકો Learngujarat Download
વિવિધ દેશોની સંસદ Learngujarat Download
વિશ્વની મુખ્ય ગુપ્તચર સંસ્થાઓ Learngujarat Download
કેટલાક દેશોના રાષ્ટ્રીય ચિહ્ન Learngujarat Download
રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસો Learngujarat Download
ભારતમાં આવેલી જાણીતી સંસ્થાઓ Learngujarat Download
વિજ્ઞાન સંબંધિત સંસ્થાઓ Learngujarat Download
મુખ્ય ગ્રંથાલય અને પુસ્તકાલયો Learngujarat Download
ભારતમાં સંદેશાવ્યવહાર Learngujarat Download
પીનકોડ પ્રથાની વિગત Learngujarat Download
રેડિયો સેવા Learngujarat Download
દુરદર્શન સેવા Learngujarat Download
ભારતની મુખ્ય ફિલ્મો Learngujarat Download
પૌરાણિક બાબતો Learngujarat Download
ભારતની સુરક્ષા વ્યવસ્થા Learngujarat Download

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply