કોમ્પ્યુટર

Study Materials of Computer 2019

Study Materials

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી કરવા માટે અમે Computer ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ Study Materials of Computer ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download Study Materials of Sansthao 2019

Computer Pdf Materials
Name Material By Download
Computer World Inbox Download
Computer Angel Academy Download
Computer Parth Infoteach Download
Computer Mcq Marugujarat.in Download
Computer Guru Drona Academy Download
Computer Anamika Academy Download
Computer Knowledge Book Knowledge Academy Download
CCC One Liner Suresh Patdiya Download
Computer 200 Question Mcq Gujarattips.com Download
300 Question Shortcut Hemant R Vaghela Download
Basic Computer Pdf Gujaratkesri.com Download
Belif Computer Pdf Ice Academy Download
CCC Exam Question Answer Gujeduteach Download
CCC Gtu 300 Question Vivekjoshi Download
CCC Gtu 1000 Question Vivekjoshi Download
Computer Parichay learngujarat Download
Computer Madhav Prakashan Download
Computer Learngujarat Download
Computer Learngujarat Download
Microsoft Power point Gujarattips.com Download
Microsoft word Question Gujarattips.com Download
(LMG) Typing Keyboard learngujarat Download
Computer Pdf Book Gujaratkesri.com Download
Computer Pdf Amarugujarat Download
Computer One Liner Amarugujarat Download
Computer One Liner Amarugujarat Download
Computer Ne Lagta aakha Name Monday Musings Download
Computer ne Lagta Vividh Tathyo Monday Musings Download
Computer ne Lagta Vividh Tathyo 2 Monday Musings Download
Computer Book SPIPA Download
Computer Book Satish Patel Download

Computer MCQ and Oneliner

Name Material By Download
ICE Most IMP All Exam Usefull Computer Pdf Learngujarat Download
Computer One Liners PDF Gujarati Learngujarat Download
Computer Theory One Liner Useful Computer Fundamentals Learngujarat Download
Computer Book Pdf Police Ane Bin Sachivalay Clerk Exam Download Learngujarat Download
ICE Most Imp Computer Na Question Learngujarat Download
Computer Master Book Learngujarat Download
STD 12 Science Computer Paper Solution Learngujarat Download
Computer book in Gujarati PDF Download Learngujarat Download
Most Imp Computer Oneliner Question By ICE Rajkot Learngujarat Download
Computer Na 2000 Questions Pdf Free Download Learngujarat Download
CCC Exam Question Book Learngujarat Download

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply