ઈ-પુસ્તકો

Study Materials of Gujarat Vishe in Gujarati 2019

Study Materials

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની  તૈયારી કરવા માટે અમે Gujarat Vishe ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ Study Materials of Gujarat Vishe in Gujarati 2019 ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download Study Materials of Gujarat Vishe in Gujarati 2019 :

Name Material By Download
ગુજરાત અને ગુજરાતી તરીકે પ્રથમ Learngujarat Download
ગુજરાતમાં સૌથી નાનું, મોટું Learngujarat Download
ભૌગોલિક ઉપનામ Learngujarat Download
 પ્રાચીન નામો Learngujarat Download
 મહાનુભાવોના ઉપનામ Learngujarat Download
ગુજરાતી ફિલ્મો Learngujarat Download
ગુજરાતના સરોવર/તળાવો Learngujarat Download
 ગુજરાતમાં આવેલ વાવ/કુવાઓ Learngujarat Download
નદી કિનારે આવેલા શહેર Learngujarat Download
વખણાતી ચીજવસ્તુઓ Learngujarat Download
ગુજરાતમાં આવેલ મહેલો Learngujarat Download
ગુજરાતમાં આવેલાં ગ્રંથાલયો/ગ્રંથભંડારો Learngujarat Download
ગુજરાતના સંગ્રહાલયો Learngujarat Download
ગુજરાતમાં આવેલી વિદ્યાપીઠ Learngujarat Download
ગુજરાતમાં આવેલી યુનીવર્સીટીઓ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને સંશોધન કેન્દ્ર Learngujarat Download
ગુજરાતમાં સ્થાપના અને સ્થાપક Learngujarat Download
મુખ્ય મથક ધરાવતા ગુજરાતના જિલ્લાઓ Learngujarat Download
ગુજરાત પર એક નજર Learngujarat Download

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply