ઇતિહાસઈ-પુસ્તકો

Study Materials of Indian History in Gujarati 2019

Study Materials

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની  તૈયારી કરવા માટે અમે Indian History ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ Study Materials of Indian History in Gujarati 2019 ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download Study Materials of World History in Gujarati 2019 :   

Name Material By Download
History For Gpsc Anamika Academy Download
Bharat No Itihas World Inbox Download
19mi Sadinu Bharat Gk Master Download
Indian History In Gujarati Pdf Astha Academy Download
Prachin Bharat Rajvansh Astha Academy Download
Madhyakalin Bharat History Astha Academy Download
Adhunik Bharat no Itihas Learngujarat Download
Jain Dharm Teaching Kishan Download
Baudh Dharm Teachin Kishan Download
Gupt Yug Gk Master Download
Governal General Gk Master Download
Humayu Gk Master Download
Jagatna Mukhya Dharm Angel Academy Download
Medieval Indian History Learngujarat Download
Prachin Bharat no Itihas World Inbox Download
Indian History Material પુષ્યભૂતિ વશં Full PDF download Learngujarat Download
આધુનિક ભારતનો ઈતિહાસ ભાગ ૧ Gujarat Granth Nirman Board Download
આધુનિક ભારતનો ઈતિહાસ ભાગ 2 Gujarat Granth Nirman Board Download
દેશી રાજ્યો નું વિલીનીકરણ  Gujarat Granth Nirman Board Download

Bharat ni History

Name Material By Download
Bharat Na Itihas Na Ketlak Upnamo Learngujarat Download
Medieval History Hand Written Notes 90 Pages PDF Learngujarat Download
Modern History Hand Written Notes PDF Learngujarat Download
Indian History Objective All Competitive Exams Learngujarat Download
Modern History Of India Hindi IAS Pdf Learngujarat Download
Bharat Ma European Prajanu Aagaman Liberty PDF Download Learngujarat Download
Madyakalin Bharat Pdf Free File Download Learngujarat Download
Bharat No Itihas Ebook Free Pdf File Download Learngujarat Download
History Bharat Ma British Sattano Uday Ane Vikas Full Details Learngujarat Download
Samajik Ane Dharmik Sudharanani Chalavalo History Learngujarat Download
Bharat ane Gujarat Ni History MCQ ane Quiz
Name Materials By Download
Indian Mcq Learngujarat Download
Most Imp Bharat Na Itihas Na 250 Omr Questions Answers Learngujarat Download
Bharat Ane Gujarat Na Itihas Ane Bhugol Na Questions Learngujarat Download
Mahagujarat Aandolan Na Question Answer Pdf Download Learngujarat Download
Bharat No Itihas Question Paper 1 Learngujarat Download
Bharat No Itihas Question Paper 2 Learngujarat Download
Bharat No Itihas Question Paper 3 Learngujarat Download
Bharat No Itihas Question Paper 5 Learngujarat Download
Bharat No Itihas Question Paper 6 Learngujarat Download
Bharat No Itihas Question Paper 7 Learngujarat Download
Bharat No Itihas Quiz 2 Learngujarat Download
Bharat No Itihas Quiz 3 Learngujarat Download
Bharat No Itihas Quiz 3 Learngujarat Download
Bharat No Itihas Quiz 4 Learngujarat Download
Bharat No Itihas Quiz 5 Learngujarat Download
Bharat No Itihas Quiz 6 Learngujarat Download

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply