ઈ-પુસ્તકો

Study Materials of Jaher Vahivat 2019

Railway Career Default Image

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી કરવા માટે અમે Jaher Vahivat ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ Study Materials of Jaher Vahivat ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download Study Materials of Jaher Vahivat 2019

Name Material By Download
Jaher Vahivat Ice Academy Download
Jaher Vahivat Vikalp Kotval Download
Jaher Vahivat Learngujarat Download
Jaher Vahivat MCQ World Inbox Download
Jaher Vahivat One Liner Learngujarat Download
Jaher Vahivat Astha Academy Download
Jaher Vahivat GujaratKesri Download
Jaher Vahivat Mcq Public Administration Download
Jaher Vahivat Anamika Academy Download
Jaher Vahivat Angle Academy Download
Jaher Vahivat Granth Nirman Board Learngujarat Download
Jaher Vahivat SPIPA Learngujarat Download
Jaher Vahivat Granth Nirman Board MCQ Learngujarat Download

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply