ઈ-પુસ્તકો

Study Materials of Kaydo 2019

Railway Career Default Image

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી કરવા માટે અમે Kayda ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ Kaydo ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download Study Materials of Kaydo 2019 :

Name Material Download
Kaydo Samvidhan Academy Download
IPC Constable, Police Lakshya Academy Download
IPC 1860 Motion Academy Download
IPC ICE Academy Download
IPC Kalam Gyaanparab Download
kaydo World Inbox Download
Law Book Anamika Academy Download
Law Police Constable Angel Academy Download
Kaydo Bharat Academy Download
Kaydo Abhayam Academy Download
kayado Marugujarat.in Download
IPC-CRPC Learngujarat Download
Court Structure Learngujarat Download
IMP Law Question Learngujarat Download
FIR Learngujarat Download
Police Department Pdf Ramesh Chaudhri Download
Kayado
Name Material By Download
IPC Gujarati Hand Written Note Book PDF Download Learngujarat Download
Police Constable Kaydo I.P.C C.R.P.C Pdf Download Learngujarat Download
Indian Penal Code 20 IMP Question Study Materials Learngujarat Download
PSI EXA, Special:­100 Most Imp Question By Kayado Learngujarat Download
IPC,CRPC,The Indian Evidence Act Most IMP 50 Question Learngujarat Download

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply