ઈ-પુસ્તકો

Study Materials of Naksha 2019

Railway Career Default Image

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી કરવા માટે અમે Naksha ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ Study Materials of Naksha ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download Study Materials of Naksha 2019

Name

Material By

Download

World Gk Map GkTrickHindi Download
Bharat Na Naksha Ashvin Bhai Download
શક્તિના સંશાધન Purvjit Sinh B Vadhela Download
ખનીજ સંશાધન Purvjit Sinh B Vadhela Download
શક્તિના સંશાધન Purvjit Sinh B Vadhela Download
જમીનના પ્રકારો Purvjit Sinh B Vadhela Download
ભારતના કુલ ક્ષેત્રમાં જંગલોનું પ્રમાણ Purvjit Sinh B Vadhela Download
ખેતીના પાક ૧ Purvjit Sinh B Vadhela Download
ખેતીના પાક ૨ Purvjit Sinh B Vadhela Download
સ્પષ્ટ વાવેતર ના ક્ષેત્રના પ્રમાણમાં સિંચિત ક્ષેત્રની ટકાવારી Purvjit Sinh B Vadhela Download
ઉત્પાદન ઉદ્યોગ Purvjit Sinh B Vadhela Download
Map 10 Purvjit Sinh B Vadhela Download
નદીઓ, સરોવરો અને યોજનાઓ Purvjit Sinh B Vadhela Download
Blank Map Of India Learngujarat.com Download
Geography Special Class Gktricksindia Download
Indian Population Map Wikipedia Download 
Map Of India With States Wikipedia Download 
Physical Map Of India Wikipedia Download 
Political Map Of India Wikipedia Download 
River map Of India Wikipedia Download
Map Of India Wikipedia Download
Gujarat Bhugol map Yuva Career Academy Download
Bharat Na Naksha Learngujarat Download
Indian Atalas Map Learngujarat Download
Indians Geographical Map Competitive Exam Pdf Download Learngujarat Download

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply