ઈ-પુસ્તકો

Study Materials of Purskar 2019

Railway Career Default Image

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી કરવા માટે અમે Purskar ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ Study Materials of Purskar ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download Study Materials of Purskar 2019

Name Material By Download
List of medal winners in India’s Common Wealth Monday Musings Download
History Monday Musings Download
Awards vijeta hindi film Monday Musings Download
Bharat Ratna Monday Musings Download
Various awards given to the soldiers Monday Musings Download
Sahitya Academy awards RI Jadeja Download
International level sports plan RI Jadeja Download
Padma Bhushan and Padma Vibhushan Awards 2017 RI Jadeja Download
89 mo Oscar Awards RI Jadeja Download
Gyanpith Awards RI Jadeja Download
World Awards RI Jadeja Download
Gujarat Awards RI Jadeja Download
Gujarat Padma Awards RI Jadeja Download
Indian Beauty Awards RI Jadeja Download
India Bharat Ratna Awards RI Jadeja Download
India Dadasaheb Falke Awards RI Jadeja Download
India Gyaanpith Awards RI Jadeja Download
India Nobel Price RI Jadeja Download
India Other Awards RI Jadeja Download
India Paramvi Chakra Awards RI Jadeja Download
India Ramon Magsaysay Awards RI Jadeja Download
Gyaanpith purskar Sanmanit sahityakaro Monday Musings Download
Bharat Ratn Monday Musings Download

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply