ઇતિહાસ

Study Materials of Sansthao 2019

Railway Career Default Image

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી કરવા માટે અમે Sansthao ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ Study Materials of Sansthao ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download Study Materials of Sansthao 2019

Name Material By Download
Gujarati Sahitya Sansthao Lakshay academy Download
Gujarat Vernacular Society learngujarat Download
Gujarat Sahitya Sabha (Ahmedabad) learngujarat Download
Farbus Gujarati Sabha (Ahmedabad) learngujarat Download
Buddhivrdhak Sbha (Surat) learngujarat Download
નર્મદ સાહિત્ય સભા (સુરત) Learngujarat Download
ગુજરાત સંશોધન મંડળ (મુંબઈ) Learngujarat Download
ભારતીય વિદ્યાભવન (મુંબઈ) Learngujarat Download
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી (ગાંધીનગર) Learngujarat Download
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ Learngujarat Download
પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા (વડોદરા) Learngujarat Download

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply