ઈ-પુસ્તકો

Study Materials of Sports 2019

Study Materials

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી કરવા માટે અમે Sports ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ Study Materials of Sports ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download Study Materials of Sports 2019

Name Material By Download
Sports Word Ri Jadeja Download
One Liner learngujarat Download
Sport Gk One Liner learngujarat Download
Rmat 1 Angel Academy Download
Gujarat Sport Jobcaptain.com Download
Gujarat Sportmans Ri Jadeja Download
Gujarat Ramat Gamat Jobcaptain.com Download
Sports ICE Academy Download
India SportsMens Ri Jadeja Download
Khel Jagat Pdf Anamika Academy Download
Olympic Khel Ak Parmar Download
Hoki Ri Jadeja Download
Ramotsav Ri Jadeja Download
Gujarat Khelkud Niti Ri Jadeja Download
Riyo Olympic Ri Jadeja Download
Ramat – Gamat Part 2 learngujarat Download
Ramat Gamat Question ICE Academy Download
Ramato Ane Medano Jobscaptain.com Download
Sports Policy learngujarat Download
Ramat Gamat Marugujarat.in Download
Ramat Na Mukhya Cup Ane Trofi Ri Jadeja Download
Sports Current Affairs Gradeup Download
Sports Full Details Ri Jadeja Download
Ramat Gamat Gk Master Download
Ramat Gamat Marugujarat.in Download
Ramat Jagat 1 Crackgpsc.com Download
Ramat Jagat 2 Crackgpsc.com Download
Gujarat Nu Ramat Gamat Kshetre Pradan Jobguj.com Download

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply