ઇતિહાસ

Study Materials of Vishwa Vishe in Gujarati 2019

Study Materials

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની  તૈયારી કરવા માટે અમે Vishwa Vishe ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ Study Materials of Vishwa Vishe in Gujarati 2019 ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download Study Materials of Vishwa Vishe in Gujarati 2019 :

Name Material By Download
વિશ્વમાં પ્રથમ Learngujarat Download
વિશ્વના ઉપનામ Learngujarat Download
દેશ અને શહેરના જુના અને નવા નામ Learngujarat Download
મુખ્ય વ્યક્તીઓ સાથે સંબંધિત સ્થળો Learngujarat Download
નદી કિનારે વસેલા શહેરો Learngujarat Download
વિશ્વની સાત અજાયબીઓ Learngujarat Download
જાણીતા પુસ્તકાલય Learngujarat Download
મુખ્ય સમાચાર પત્ર Learngujarat Download
જાણીતી સમાચાર સંસ્થાઓ Learngujarat Download
વિશ્વમાં વસ્તી મુખ્ય આદિવાસી જાતિઓ Learngujarat Download
વિશ્વમાં મુખ્ય ઉદ્યોગો Learngujarat Download
વિશ્વના જાણીતા સ્થળો Learngujarat Download
વિશ્વની મહાન વ્યક્તિઓ Learngujarat Download
વિવિધ દેશોની રાજધાની Learngujarat Download
વિવિધ દેશનું ચલની નાણું Learngujarat Download

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply