ઈ-પુસ્તકો

Study Materials of World Geography 2019

Study Materials

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની  તૈયારી કરવા માટે અમે World Geography ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ World Geography ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download Study Materials of  World Geography 2019 :

Name

Material By

Download

World Geography learngujarat Download
Vishav Bhugol learngujarat Download
Vishav Bhugol Learngujarat Download
World Geography Akshar Download
World Regional Geography Learngujarat Download
Nations Of The World Learngujarat Download
Geography Objective Gk Trickhindi.com Download
World Geography Gk Trickhindi.com Download
World Geography Gk Trickhindi.com Download
World Geography Gk Trickhindi.com Download
IAS World Geography Drishti Download

Bhugol Mcq ane Oneliner

Name
Material By
Download
Vishwa Bhugol Imp Book All Exam Usefull Materials Learngujarat Download
World Geography Objective All Competitive Exams Learngujarat Download
Vishv Ni Bhugod Question Paper 1 Learngujarat Download

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply