ઇતિહાસ

Study Materials of World History in Gujarati 2019

Railway Career Default Image

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની  તૈયારી કરવા માટે અમે World History ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ Study Materials of World History in Gujarati 2019 ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download Study Materials of World History in Gujarati 2019 :   

Name Material By Download
World Culture History Gk Master Download
Destiny Disrupted Learngujarat Download
World War Learngujarat Download
IGNOU World History Learngujarat Download
Secret History Learngujarat Download
The Oxford History Learngujarat Download
Vishva Ka Itihas Vikram Singh Download
World History Learngujarat Download
World History In Hindi Nirman IAS Download
The Decisive Battels Learngujarat Download
History Of World Learngujarat Download
Atlas Of World Learngujarat Download
Atlas Of World History Learngujarat Download
Indian History Learngujarat Download
IAS World History Notes Hindi Learngujarat Download

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply