સામાન્ય જ્ઞાન

World Inbox Bailiff Mukhya Pariksha In Gujarati PDF

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી કરવા માટે અમે World Inbox Bailiff Mukhya Pariksha ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ World Inbox Bailiff Mukhya Pariksha ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download World Inbox Bailiff Mukhya Pariksha In Gujarati PDF  :  

World Inbox Bailiff Mukhya Pariksha In Gujarati PDF

અનુક્રમણિકા
• ન્યાયતંત્ર
• સુપ્રીમ કોર્ટ
• વડી અદાલત
• તાબાની ન્યાયાલયો
• બેલિફની લગતી કામગીરી
• રિપોર્ટ
• અહેવાલ લેખન
• અરજી લેખન
• ટૂંકનોંધ
• ફકરા પરથી જવાબ
• નિબંધ લેખન
• એક વાક્યમાં જવાબ

 

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી : 

      અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો !

Leave a Reply